amply

   
[tinhtrang] Mới 100% [/tinhtrang]
[masp]avector828a[/masp]

[giaban]1,990,000₫[/giaban]

[giacu]2,990,000₫[/giacu]

[khuyenmai]
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
[/khuyenmai]


[cauhinh]
 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN TOSHIBA NHẬT BẢN
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 1200W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • QUẠT TẢN NHIỆT
 • KẾT NÓI BLUETOOTH - FM - USB - THẺ NHỚ
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT
 • [/cauhinh]
  [chitietsp]

 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN TOSHIBA NHẬT BẢN
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 1200W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • QUẠT TẢN NHIỆT
 • KẾT NÓI BLUETOOTH - FM - USB - THẺ NHỚ
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT


 • [/chitietsp]

      [tinhtrang] Mới 100% [/tinhtrang]
  [masp]pionegr777a[/masp]

  [giaban]1,790,000₫[/giaban]

  [giacu]2,790,000₫[/giacu]

  [khuyenmai]
  Miễn phí vận chuyển toàn quốc
  [/khuyenmai]


  [cauhinh]
 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN 
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 640W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT
 • [/cauhinh]
  [chitietsp]

 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN 
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 640W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT

 • [/chitietsp]

   
  [tinhtrang] Mới 100% [/tinhtrang]
  [masp]ba7900[/masp]

  [giaban]5,290,000₫[/giaban]

  [giacu]6,990,000₫[/giacu]

  [khuyenmai]
  Miễn phí vận chuyển toàn quốc
  [/khuyenmai]


  [cauhinh]
 • 24 SÒ TOSHIBA NHẬT BẢN
 • KẾT NỐI BLUETOOTH - FM - USB- THẺ NHỚ
 • CÔNG SUẤT LỚN
 • QUẠT TẢN NHIỆT
 • 4 TỤ LỌC NGUỒN
 • BIẾN ÁP 25A DÂY ĐỒNG NGUYÊN CHẤT
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 8 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT
 • [/cauhinh]
  [chitietsp]

 • 24 SÒ TOSHIBA NHẬT BẢN
 • KẾT NỐI BLUETOOTH - FM - USB- THẺ NHỚ
 • CÔNG SUẤT LỚN
 • QUẠT TẢN NHIỆT
 • 4 TỤ LỌC NGUỒN
 • BIẾN ÁP 25A DÂY ĐỒNG NGUYÊN CHẤT
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 8 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT
 • [/chitietsp]
  [masp]Avector9999[/masp]

  [giaban]4,990,000₫[/giaban]

  [giacu]6,990,000₫[/giacu]

  [khuyenmai]
  Miễn phí vặn chuyển toàn quốc
  [/khuyenmai]


  [cauhinh]

 • Chạy 24 sò lớn TOSHIBA
 • Tăng phô 25a
 • Có Bluetooth
 • Có Fm
 • Có Sd card
 • Chỉnh 2 kênh riêng biệt
 • Vang kỹ thuật số
 • [/cauhinh]

  [tinhtrang]Mới 100%[/tinhtrang]
  [chitietsp]

 • Chạy 24 sò lớn TOSHIBA
 • Tăng phô 25a
 • Có Bluetooth
 • Có Fm
 • Có Sd card
 • Chỉnh 2 kênh riêng biệt
 • Vang kỹ thuật số

 • [/chitietsp]

  Ant Mobile
  DANH MỤC
  Nhận nhiều ưu đãi hơn