[tinhtrang] Mới 100% [/tinhtrang]
[masp]pionegr777a[/masp]

[giaban]1,790,000₫[/giaban]

[giacu]2,790,000₫[/giacu]

[khuyenmai]
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
[/khuyenmai]


[cauhinh]
 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN 
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 640W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT
 • [/cauhinh]
  [chitietsp]

 • 8 SÒ CÔNG SUẤT LỚN 
 • CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH 640W
 • ROLE TỰ NGẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH
 • 2 LINE MICRO
 • 2 LINE INPUT

 • [/chitietsp]

  Ant Mobile
  DANH MỤC
  Nhận nhiều ưu đãi hơn