[masp]Avector9999[/masp]

[giaban]4,990,000₫[/giaban]

[giacu]6,990,000₫[/giacu]

[khuyenmai]
Miễn phí vặn chuyển toàn quốc
[/khuyenmai]


[cauhinh]

 • Chạy 24 sò lớn TOSHIBA
 • Tăng phô 25a
 • Có Bluetooth
 • Có Fm
 • Có Sd card
 • Chỉnh 2 kênh riêng biệt
 • Vang kỹ thuật số
 • [/cauhinh]

  [tinhtrang]Mới 100%[/tinhtrang]
  [chitietsp]

 • Chạy 24 sò lớn TOSHIBA
 • Tăng phô 25a
 • Có Bluetooth
 • Có Fm
 • Có Sd card
 • Chỉnh 2 kênh riêng biệt
 • Vang kỹ thuật số

 • [/chitietsp]

  Ant Mobile
  DANH MỤC
  Nhận nhiều ưu đãi hơn